» Laservuori Oy
VERKKOKAUPPAAN
logokuva
0400 476 911
Alibre versio 22 julkaistu
Katso tästä viimeisimmät Alibren uutuudet: » www.alibre.com/version22

Tärkeimmät uudet toiminnot:

Käyttöliittymä:

Kierteiden kosmeettinen esitys osissa
Keyshotissa yksittäisten pintojen värin valinta
Uudet kursorit

Suunnitteluparametrit:

Helposti editoitava materiaalikirjasto
Uusi paljon helpommin editoitava Excel-pohjainen kierrekirjasto

Mallinnus:

Dynaamisesti ohjatut parametriset osamallinnukset
Parannetut snap-toiminnot sketchissä
Täysin parametrisoitavat reikämakrot
Osien luonti valokuvista tai viivapiirroksista
Selkeämpi kuvannon ja osan asennon osoitin

Piirustukset:

Monisivuisten piirustusdokumenttien helpompi PDF-julkaisu

Lisäksi:

Paljon muita parannuksia ja bugikorjauksia. » www.alibre.com/version22
Laservuori Oy