Verkokaupassa
ajantasaiset hinnat,
ominaisuudet ja tarjouspaketit!

FEM ohjelma

BASIC ja PRO

FEM Designerin ominaisuudet

Huom: suomennos voi olla epätarkka. Tarkista aina suomenkielinen käännös alkuperäismääritelmästä!

 

PRODUCT FEATURE BASIC PRO
ANALYSIS TYPE ANALYYSI
- Linear elastic stress Lineaarinen elastinen rasitus x x
- Assembly contact stress Kokoonpanon kosketuspintojen rasitus x x
- Steady-state heat transfer Staattinen lämmönsiirtyminen / -johtuminen x
- Non-linear elastic-plastic stress Epälineaarinen elastinen ja muodonmuutos rasitus x
- Transient heat transfer Muuttuva lämmönsiirtyminen / -johtuminen x
- Natural frequency Ominaistaajuus / värähtely x
- Forced vibrations (transient & steady-state) Herätetyt värähtelyt (muuttuva ja seisova aalto) x
- Elastic buckling Elastinen nurjahdus x
- Non-linear large displacements Epälineaariset suuret siirtymät x
LOADING TYPE KUORMITUS
Stress modeling Kuormitusmallit
- Fixed displacements Kiinteät siirtymät x x
- Point forces Pistevoimat x x
- Distributed vector forces Voimakentät x x
- Pressures Paine x x
- Temperatures Lämpötila x x
- Acceleration forces Kiihtyvyysvoimat x
- Centrifugal forces Keskipakoisvoimat x
Thermal modeling Lämpömallinnus
- Fixed temperatures Kiinteät lämpötilat x
- Heat fluxes in/out Lämpövirta sisään / ulos x
- Convection heat transfer & fluid temperatures Lämmönsiirtyminen johtumalla ja nesteen lämpötilat x
ELEMENT TYPE ELEMENTTI­TYYPIT
- 2d & 3d beams 2 & 3 pisteen sauvat xx xx
- 3 & 6 node triangles - plane stress & strain, 3d axisymmetric 3 & 6 pisteen kolmio- ja tasoelementit, tasojännityksessä, epäsymmetriset 3D-tapaukset xx xx
- 4 & 8 node quadrilaterals - plane stress & strain, 3d axisymmetric 4 & 8 pisteen kolmio- ja nelikulmioelementit, tasojännityksessä, epäsymmetriset 3D-tapaukset xx xx
- 3 node 3d axisymmetric thin plates/shells 3 pisteen 3D-epäsymmetriset taso- ja kuorielementit xx xx
- 6 node triangle & 8 node quadrilateral 3d thin plates/shells 6 pisteen kolmiomaiset & 8 pisteen nelikulmioelementit ja kuorielementit xx xx
- 6 & 15 node curved solid wedges 6 & 15 pisteen kaarevat kiilaelementit xx xx
- 8 & 20 node curved solid bricks 8 & 20 pisteen kaarevat tiiliskivielementit xx xx
- 4 & 10 node curved solid tetrahedra 4 & 10 pisteen kaarevat tetraedrielementit x x
SOLVER TYPE RATKAISUTYYPIT
- Fast Direct Multi-Frontal Cholesky with Optimised Blocking Suora eliminaatio, aaltorintama, Choleskyn hajotelmat x x
- Fast Iterative Conjugate Gradient with Preconditioning Konjugoiva liitto­gradientti­menetelmä, PCG x x

Lisäosia: Flex-lisenssi, opintoihin Alibre PDF Exercise Manual (ohjattu harjoitusprosessi), Keyshot3 Alibre Edition, FemDesigner, Alibre CAM.

Laservuori Oy • Jukka Vuorinen • 0400 476 911
jukka.vuorinen@laservuori.fi