Verkokaupassa
ajantasaiset hinnat,
ominaisuudet ja tarjouspaketit!

Tarjoukset voimassa 29.2.2024 asti

Atom3D, Professional ja Expert-lisenssit -20%

Päivitysten palautukset ilman lisämaksua

Laajennustarjoukset, kysy tarkemmat tiedot

3D CAD ohjelma - FEM - CAM ohjelmat - Ohutlevy CAD

Jukka Vuorinen
0400 476 911
jukka.vuorinen@laservuori.fi
Aapo Hölsä
Myynti, koulutus
040 7046 746
aapo.holsa@laservuori.fi

Kierteiden kosmeettinen esitys osissa

Mekanismisidokset, hammas-, ketju- ja hihnakäytöille

Dynaamisesti ohjatut parametriset osamallinnukset
Tästä lisää Alibren ominaisuuksia

Alibre - keskikokoisen ketterä 3D CAD

Alibre on edullinen ja monipuolinen 3D CAD - ohjelma koneen­suunnitteluun.

Keskikokoinen suunnitteluohjelma, joka ominaisuuksiltaan kilpailee useiden raskaampien CAD - ohjelmien kanssa. Sen oppii nopeasti ja käyttöönottokynnys on poikkeuksellisen matala.

Mitä Alibrella voi tehdä?

Voit suunnitella Alibrella 3D-kappaleita 2D-suunnitelman pohjalta joko tavallisina 3D osina tai levyosina. Levyosia suunniteltaessa ohjelma laskee taivutetun levyosan levityksen. Osista ja kokoonpanoista on helppo tehdä työpiirustukset 2D- tai 3D-piirustuksina. Niistä syntyy myös valokuvamaisia kuvia ja 3D-PDF'iä esitteitä varten.

FEM ohjelma Alibressa

FemDesigner on edullinen ja monipuolinen FEM ohjelma rakenteiden FEM laskentaan. Sen voi asentaa joko Alibreen integroituna tai ominaisuuksiltaan (elementtivalikoima) monipuolisempana stand-alone-asennuksena (suositellaan).

FemDesignerista löytyy kaksi versiota:

Basic-versio. Lineaarisen rasituksen laskenta, staattiset voimat sekä monipuolinen elementtivalikoima.

Pro-versio. Dynaamiset voimat ja kiihtyvydet ja monipuolinen lämmönsiirtolaskenta.

Alibren CAM ohjelmat

Alibren CAM 3 Standard, Expert ja Professional CAM ohjelmat pohjautuvat Mecsoftin VisualMill ohjelmistoon. Niihin on integroitu ja monipuoliset työstötoiminnot sisältävät CAM-ohjelmistot.

Laajimmillaan ne sisältävät 5-akseliset, kehittyneet ja monipuoliset poraus- ja jyrsintoiminnot rouhintoihin ja viimeistelyajoihin ja kehittyneen työkalujen hallinnan. Myös työstöradan graafisen editoinnin ja kaarien sovituksen.

Dynamics ja Simulate

Muita palveluita
CAD, CAM ja FEM koulutusta 1-2 päivän kursseina tarpeen mukaan, myös asiakkaan omissa tiloissa !
Toteutunut CAD-koulutus: Turku, Lappeenranta, Ruka, Riihimäki ja Hyvinkää.
Ohjelmistotalo MecSoft on Laservuori Oy:n yhteistyökumppani.
· MecSoftin omat sivut
Laservuori Oy on FEM-designerin virallinen edustaja Suomessa.
· FEM-designerin omat sivut

CAD ohjelmia

Laservuori Oy:n edustuksessa olevat CAD ohjelmat ovat konepajaympäristössä testattuja tuotteita.
Ohjelmat ovat erityisen soveliaita levyosien suunnitteluun sekä valmistuksen tarvitseman datatiedon tuottamiseen.
Ne ovat helppokäyttöisiä ja oppimiskynnys on matala.

Laservuori Oy

Laservuori Oy myy CAD, CAM, ja FEM-ohjelmistoja sekä koulutuspalveluita. Tarjoamme myös suunnittelua ja asiantuntemusta laserleikkauksen ja ohutlevytuotannon tueksi.
Yhteyshenkilönä Jukka Vuorinen jolla on yli 20 v kokemus CAD-ohjelmien hyödyntämisestä konepajaympäristössä.
*****
Laserleikkaukset hoitaa ammattitaidolla Prolaser Oy. Myös vesileikkaus ja särmäys.
Laservuori Oy • Jukka Vuorinen • 0400 476 911
jukka.vuorinen@laservuori.fi